KROS

O B A V I J E S T:


KROS ZA OSNOVNE ŠKOLE ODRŽAT ĆE SE 19. LISTOPADA 2022. GODINE U ORGANIZACIJI OŠ BEDENICA, A KROS ZA SREDNJE ŠKOLE U ORGANIZACIJI EKONOMSKE, TRGOVAČKE I UGOSTITELJSKE ŠKOLE U SAMOBORU 18. LISTOPADA 2022. GODINE.