PREDPRIJAVE

Poštovani, u prilogu je obrazac Predprijave za sudjelovanje na gradskim i županijskom školskim sportskim natjecanjima. Klikom na poveznicu možete ga preuzeti i ispuniti, a zatim do 15. rujna do 12 sati poslati tajnici Saveza.

PREDPRIJAVA za sudjelovanja na gradskim školskim sportskim natjecanjima i sudjelovanja na županijskim školskim sportskim natjecanjima u školskoj godini 2022./2023. i prijave za domaćinstva