Vremenik

U Prilogu je VREMENIK ŽUPANIJSKOG NATJECANJA U ATLETICI ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE.

VAŽNO

Molimo škole koje prijavljuju svoje ekipe na ATLETIKU da ispune prijavnu listu sa imenima učenika, razredom koji polaze a umjesto broja iskaznice neka se upiše disciplina u kojoj će nastupiti.
Voditelji ekipa neka pročitaju PROPISNIK HŠSS.

Na dan natjecanja učenici moraju doći obučeni jer se neće koristiti svlačionice nego će biti na tribinama.
Prije polaska potrebno je izmjeriti temperaturu svakom učeniku koja će se upisati na potpisanu prijavnu listu, a važno je još i napomenuti da učenici nemaju organiziranu prehranu nego se njihove škole moraju za to pobrinuti odnosno školske kuhinje.