OBAVIJEST

Samobor, 14. veljače 2020. godina

2. O B A V I J E S T

Poštovani polaznici Seminara
Seminar Alpskoga skijanja realizirati će se u periodu od 28. veljače. do 02. ožujka 2020. godine na Skijalištu KRVAVEC– Republika Slovenija.
Smještaj – KIRVAVEC, HOTEL ROZKA (u blizini gondole)
KOTIZACIJA KINEZIOLOGA ZA SEMINAR ALPSKOG SKIJANJA JE 1.250,00 kuna, a vanjski polaznici plaćaju 2.050,00 kuna.

Uplatu izvršiti najkasnije do 21. veljače 2020. godine na žiro račun Županijskog školskog športskog saveza Zagrebačke županije.
IBAN : HR58 2403 0091 1200 0641 2, OIB : 86280188275 s naznakom za Seminar Alpskog skijanja.

Za Seminar je potrebno da izvadite Europsku karticu zdravstvenog osiguranja, ako je već nemate.
Temeljem vaših uplata dobit ćete detaljne informacije o polasku, smještaju i sadržaju Seminara.

S poštovanjem,
Ivančica Valek, profesor savjetnik i
Maja Rađenović-Fijan, profesor