Obavijest

ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Ulica Andrije Hebranga 26 a
10430 S A M O B O R
web: web: http://ssszgzup.hr/
Broj: 601-2019.
Samobor, 09. listopada 2019.

OBAVIJEST VODITELJIMA UNIVERZALNE SPORTSKE ŠKOLE

Obavještavamo Vas da će program Univerzalne sportske škole za našu županiju započeti s
14. listopadom 2019.godine. Završetak rada u 1. polugodištu predviđen je u tjednu 9.-14. prosinca 2019. godine. Predviđen broj sati za prvo polugodište je 18 pa Vas molimo da tako i planirate aktivnosti.
Iz Ugovara proizlazi:
• rok za podnošenje izvještaja je do 5.og u mjesecu za prethodni mjesec;
• Izvješće treba biti ovjereno od strane ravnatelja škole i skenirano dostavljeno u ŽŠSS, a original običnom poštom;
• ŽŠŠS ZŽ ima pravo u bilo kojem trenutku izvršiti nenajavljeni nadzor rada Voditelja i programa;
• ŽŠŠS ZŽ je dužan isplatiti mjesečni iznos naknade Voditelju u roku od 10 dana nakon primitka namjenskih novčanih sredstava od strane HŠSS-a;
• Program USŠ provodi se dva puta tjedno po jedan školski sat;
• voditelj odjeljenja se obvezuje za vrijeme trajanja Ugovora obavljati poslove planiranja, programiranja i provođenja programa u školi;
• ŽŠŠS ZŽ je dužan isplatiti naknadu Voditelju odjeljenja za ispravno provedene satove programa u iznosu od 100,00kn ukupnog troška poslodavca po jednom provedenom satu programa, a po pravilno podnesenom izvještaju Voditelja i
• ostale pojedinosti ćete vidjeti iz ugovora

Srdačan pozdrav

Tajnica ŽŠŠS-a: Predsjednica ŽŠŠS-a:
Maja Rađenović-Fijan Ivančica Valek